O nadacinadacePartneři a darynadaceTiskové centrumnadaceRealizované projektynadaceKontakty 
Partneři nadaceVaše dary
 

Děkujeme všem dárcům za poskytnuté dary. Umožňují nám pomáhat talentovaným českým autorům scénářů filmových a televizních děl, jež by jinak možná nespatřila světlo televizních obrazovek či nikdy nepronikla na filmové plátno. Informace o konkrétním použití darovaných prostředků naleznete v sekci Podpořené projekty.

O hodnotu daru je možné snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmů. U fyzických osob činí snížení daňového základu maximálně 15 procent při splnění podmínky, že minimální úhrnná hodnota všech darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 procenta ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si mohou v úhrnu odečíst nejvýše 10 procent ze základu daně a hodnota daru musí být minimálně 2 000 Kč.

Pro účely odečtu poskytnutého daru uzavíráme s dárci jednoduchou darovací smlouvu nebo jim vystavíme potvrzení o poskytnutí daru. Pro urychlení si potvrzení můžete stáhnout, vyplnit a zaslat e-mailem na adresu info@filmovanadace.cz. V případě, že tuto možnost nemáte, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle + 420 602 702 319 a vše potřebné již zařídíme.

Dárci, kteří si nepřejí být uvedeni ve výroční zprávě v přehledu darů za příslušné období, by nám měli sdělit své přání e-mailem nebo v textovém avízu při provádění platby.

Číslo účtu nadace u České spořitelny je: 2192744379/0800, do textového aviza doporučujeme uvést jméno dárce a slovo "dar".


Potvrzení o poskytnutí finančního daru (ke stáhnutí ve wordu i pdf)

 
 
Ceska televizePravoFebiofest
facebook filmovanadace
INNOGY
 
 Sedmnáct realizací 
 - Tichý společník přichází.....více
 
 Tichý společník 
 - natáčí se nový film Pavla Göbla.....více
 
 Změna v pravidlech 
 – dílo lze do soutěže přihlásit pouze 1x.....více
 
 Výzva 2020 
 je již otevřena.....více