O nadacinadacePartneři a darynadaceTiskové centrumnadaceRealizované projektynadaceKontakty 
Tiskové zprávyAktuality
Tiskové zprávy   2007
 
méně

Vítězové prvního kola grantového řízení roku 2007

Výbor nadace vybral čtyři vítězné projekty z celkového počtu 82 přijatých do prvního kola grantového řízení letošního roku.

Na rozdíl od předchozích dvou kol v roce 2006 patří tentoktát k oceněným zkušenější autoři a studenti FAMU. „Všechna čtyři díla – dvě filmové povídky a dva scénáře – jsou velmi vyzrálá a v případě vnímavé realizace dávají naději na divácký zážitek," uvedl předseda výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studio doc. Ivo Mathé.

„Oceněné projekty splnily základní požadavek – jsou původní a pojaty originálním viděním autorů. Nyní už záleží jen na tom, jak se každému z nich podaří své dílo přetavit do podoby, v níž bude realizovatelné a jaký pak o ně bude zájem ze strany producentů," doplnil člen výboru nadace Śtefan Uhrík.

Společné hodnocení výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studia:

V kategorii filmový scénář získala grant ve výši 160 000 Kč Petra Soukupová za dílo K MOŘI

Petrova žena Klára onemocní a nemůže spolu s manželem Petrem a dcerami Adélou (12) a Johankou (6) vyjet na zaplacenou cestu k moři. Teprve vyšetření v nemocnici v době dovolené má totiž rozhodnout, zda nemá rakovinu. Uvolněné místo proto zaujme Petrova dcera z předešlého manželství Jíťa (16). Příběh spočívá v nuancovaném pojetí vztahů mezi postavami i v nepreferovaném pochopení každé z nich. Svědomitý otec skrývá svůj strach o osud manželky. Adéla, vášnivá čtenářka a plavkyně, si na prahu puberty připadá tlustá a méně milovaná než zlatovlasá princezna Johanka. Jíťa se cítí cizí, protože je „nevlastní" a Johanka se ukazuje jako lstivý malý sobec, schopný si svá privilegia vytrucovat. Stručný, ale obsažný a neotřelý dialog je jen jedním z prostředků, kterými autorka udržuje rovnováhu mezi psychologickou přesností, sarkastickým humorem a laskavostí. Scénář dává naději na vznik mimořádného filmu.

Profil autorky:

Petra Soukupová je studentkou FAMU.

Společné hodnocení výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studia:

V kategorii filmový scénář získala grant ve výši 100 000 Kč Sabina Bočanová za dílo OJ VEJ ZMIR

Scénář překvapuje autorskou vyzrálostí, s níž autorka nahlíží milostný labyrint své devatenáctileté hrdinky. Ta se přičiněním svého stárnoucího otce ocitne v prostředí pražské  židovské komunity. Potkává zde nejen různé mužské charaktery, ale především vnímá obraz spletitých tajných i otevřených vztahů, konfliktů a bojů. Eva si najednou uvědomuje prázdnotu svých osobních vztahů a její vnitřní spor se postupně stává ryzí metaforou současného světa, kde podoby citových vztahů banalizují obecné konflikty a triviální spory. Oj vej zmir je v jidiš výrazem pro povzdech. Bočanové jemně ironická analogie osobních problémů a konfliktů „obce"/světa má takřka ojedinělou kvalitu, která v kontextu české scenáristiky zatím výrazně chyběla.

Profil autorky:

Sabina Bočanová je studentkou FAMU.

 

Společné hodnocení výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studia:

V kategorii filmová povídka získali grant ve výši 80 000 Kč Vít a Pavel Klusákovi za dílo MY TŘI BRATŘI

Námět Pavla a Víta Klusákových vstupuje na tenký led společenské satiry – činí tak ale tvůrčím a nápaditým způsobem. Základem příběhu je poměrně málo známá pohádka Karla Jaromíra Erbena My tři bratři. Reflektuje však naši dobu v aspektech, jež buďto nejsou v českém filmu časté, nebo se v něm objevovaly v nikoli právě nejzdařilejších pokusech. Přesto je navýsost potřebné mluvit o tom, jak se naše společnost stává stále více materialistickou, jak „ďáblu mamonu" zaprodáváme svou duši. Vše nasvědčuje tomu, že bratři Klusákovi budou mít
v originálním přístupu k tomuto tématu šťastnou ruku.

Profil autorů:

Vít Klusák vystudoval fotografii na střední průmyslové škole grafické a poté katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU. Od loňského roku zde působí jako pedagog prvního ročníku. Ve svých filmech se systematicky vrací k třecím plochám mezi tvorbou a společností. Natočil mimo jiné celovečerní dokumentární film Český sen o přípravě reklamní kampaně´a otevření hypermarketu, který ve skutečnosti neexistoval. Film byl několikrát oceněn na zahraničních filmových soutěžích, získal cenu filmových kritiků Kristián 2005.

Pavel Klusák je scenáristou a hudebním publicistou. Publikoval například v časopisech Týden a Respekt či v deníku Lidové noviny.

Společné hodnocení výboru Filmové nadace RWE & Barrandov Studia:

V kategorii filmová povídka získal grant ve výši 50 000 Kč Ivan Vojnár za dílo ERIKA Z LÁSKY (Erika Lásková, Ivan Vojnár)

Příběh vychází z autobiografického námětu současné slovenské herečky Eriky Láskové. Její život je plný peripetií, často velmi bolestných. Přesto neztratila vůli a obdivuhodnou chuť prožívat svůj úděl. Přestože autobiografie je hlavním tématem zamýšleného filmu, příběh bude oscilovat mezi fikcí a osobitým pojetím takřka dokumentárního vidění.

Profil autora:

Ivan Vojnár vystudoval kameru na pražské FAMU, poté spolupracoval na mnoha českých a slovenských hraných filmech i dokumentech – mimo jiné např. s režisérkou Drahomírou Vihanovou. Od konce osmdesátých let se věnuje samostatné režii (Lesní chodci – 2003, Proroci a básníci. Kapitoly z kalendáře – 2000, Cesta pustým lesem – 1997, GEN o Miroslavu Ondříčkovi – 1993).

 
 
Ceska televizePravo
facebook filmovanadace
INNOGY
Česká televize
Barrandov Studio
 
 Tisková zpráva 
 Autoři posílejte svá díla. Blíží se uzávěrka......více
 
 Dva nové filmy 
 budou uvedeny do kin v říjnu 2022.....více
 
 nová výzva 2023 
 vyhlášena.....více
 
 fotografie vítězů 2022 
 jsme zveřejnili v sekci Foto-video.....více