O nadacinadacePartneři a darynadaceTiskové centrumnadaceRealizované projektynadaceKontakty 
Partneři nadaceVaše dary
 

Děkujeme všem dárcům za poskytnuté dary. Umožňují nám pomáhat talentovaným českým autorům scénářů filmových a televizních děl, jež by jinak možná nespatřila světlo televizních obrazovek či nikdy nepronikla na filmové plátno. Informace o konkrétním použití darovaných prostředků naleznete v sekci Podpořené projekty.

O hodnotu daru je možné snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmů. U fyzických osob činí snížení daňového základu maximálně 15 procent při splnění podmínky, že minimální úhrnná hodnota všech darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 procenta ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si mohou v úhrnu odečíst nejvýše 10 procent ze základu daně a hodnota daru musí být minimálně 2 000 Kč.

Pro účely uplatnění odečtu poskytnutého daru uzavíráme s dárci jednoduchou darovací smlouvu (především právnické osoby) nebo jim vystavíme potvrzení o poskytnutí daru (fyzické osoby). Pro daňové účely toto potvrzení postačuje spolu s potvrzením o uhrazení daru např. formou výpisu z účtu.

Pro urychlení si potvrzení můžete stáhnout, vyplnit a zaslat e-mailem na adresu info@filmovanadace.cz. V případě, že tuto možnost nemáte, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle + 420 602 702 319 a vše potřebné již zařídíme. 

Potvrzení o poskytnutí finančního daru (ke stáhnutí ve wordu i pdf)

Dárci, kteří si nepřejí být uvedeni ve výroční zprávě v přehledu darů za příslušné období, by nám měli sdělit své přání e-mailem nebo v textovém avízu při provádění platby.

Číslo účtu nadace u České spořitelny je: 2192744379/0800, do textového aviza doporučujeme uvést jméno dárce a slovo "dar". 
 
Ceska televizePravo
facebook filmovanadace
INNOGY
Česká televize
Barrandov Studio
 
 Tisková zpráva 
 Autoři posílejte svá díla. Blíží se uzávěrka......více
 
 Dva nové filmy 
 budou uvedeny do kin v říjnu 2022.....více
 
 nová výzva 2023 
 vyhlášena.....více
 
 fotografie vítězů 2022 
 jsme zveřejnili v sekci Foto-video.....více